Har du problem med mögel, fukt, röklukt eller brandskador? Vi ser till att du blir kvitt problemen genom effektiv sanering.

Asbestsanering

Användningen av asbest har varit förbjuden i Sverige sedan 1982 men det finns fortfarande asbest i många äldre hus och byggnader.  Faran med asbest är att dess små tunna fibrer kan tränga in i kroppens luftvägar och orsaka allvarliga sjukdomar.

Asbestsanering är därför ett kvalificerat arbete som kräver att den som utför saneringen har fått särskild utbildning och har tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Vi på Västerbottens Golv hjälper dig med både rivning och asbetssanering så att du kan vara säker på att ingen riskerar att utsättas för asbest eller att det sprids till omgivningen.

Sanering efter äkta hussvamp

Menu