• Vår helhetssyn på kvalité omfattar såväl våra produkter som våra tjänster.
  • Genom kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och rutiner för kvalitetsstyrning där alla tar sitt ansvar tillgodoser vi omvärldens krav.
  • Vi strävar att ha nöjda kunder och därmed kontinuerliga affärskontakter.
  • Våra kunder ska få rätt produkt eller tjänst levererad i rätt tid och på ett fackmannamässigt sätt.
  • Vi tar ett helhetsansvar från idé till färdig produkt.
  • Vi har lagt ut ansvaret långt ut i organisationen och uppnår därmed korta beslutsvägar och medarbetaransvar.
  • Alla medarbetare ska lösa problem genom högt hantverkskunnande och se till att vår kvalitetspolicy följs och fungerar i vårt arbete.
Menu