Golvavjämning är en metod som används för att skapa en helt plan yta som är klar för golvbeläggning, men den kan också utgöra en färdig golvyta.

Med vår portabla pump tar vi oss an både stora som små projekt, alternativt spacklar vi med pumpbil och ser till att du får ett perfekt resultat. Fördelen med att spackla med portabel pump är att man inte behöver stänga av så stora ytor åt gången.

Golvavjämningsarbete med vår portabla pump. - Västerbottens Golv

Golvavjämningsarbete med vår portabla pump.

Golvavjämning med vår pumpbil - Västerbottens Golv

Golvavjämning med vår pumpbil.

Menu